Categories: Phong cách sống Posted by Sol on 01/04/2019 10:16 CH | Bình luận (2)

12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Thót bụng thở ra

Phình bụng thở vào

Hai vai bất động

Chân tay thả lỏng

Êm chậm sâu đều

Tập trung theo dõi

Luồng ra luồng vào

Bình thường qua mũi

Khi gấp qua mồm

Đứng ngồi hay nằm

Ở đâu cũng được

Lúc nào cũng được!

Bình luận (2) -

Cheap Assignment Writing Services
Cheap Assignment Writing Services United States on 25/07/2019 12:32 CH When a student buy custom research paper they expect them to be professionally written. With our top writing services, we ensure that they receive a paper of the highest quality.
Cheap Assignment Writing Services
Cheap Assignment Writing Services United States on 25/07/2019 12:33 CH When a student buy custom research paper they expect them to be professionally written. With our top writing services, we ensure that they receive a paper of the highest quality.
https://www.meldaresearch.com/

Thêm bình luận

  Country flag


  • Bình luận
  • Xem trước
Loading