Tags: , | Categories: Giải trí Posted by Admin on 21/04/2012 1:51 CH | Bình luận (2)
Chia sẻ với mọi người vài bộ tem và ít tiền xu mình sưu tầm được     Mình chỉ đưa vài bộ tương đối đầy đủ và đặc sắc, ngoài ra còn rất nhiều nữa, cả tem đã thành bộ và tem chưa có thời gian phân loại. Bộ tem về các ngày lễ:     Bộ tem về danh nhân văn hóa:       Mặt nạ tuồng:   Hàng không, vũ trụ:   1 vài bộ của nước ngoài khác:   Hoa phong lan:   Danh lam thắng cảnh:   Động, thực vật: