Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/05/2012 8:43 SA | Bình luận (3)
Mấy cây phôi sanh này thuộc giống Nam Điền. Chơi theo phong cách bonsai mini     Nguồn: truonggiang.net