Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 22/06/2014 9:54 SA | Bình luận (15)
Sam núi có nhiều loại, có loại có hoa, có loại có đậu trái với nhiều kích thước lá khác nhau. Đây là một trong những cây sam núi cỡ nhỏ mình đã nuôi rất lâu. Cũng chưa rõ có trái không nữa   Nguồn: truonggiang.net