Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/06/2014 8:09 SA | Bình luận (1)
Linh sam siêu rí sông Hinh 86:   Linh sam lá xoắn:   Sam núi   Nguồn: truonggiang.net