Tags: | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 14/05/2012 12:20 CH | Bình luận (130)
  Cây size lớn, phôi mới cắt:   Tháng 6/2014 đã lên mầm tốt: Cây cũ - 2013:   Cây hiện tại 6/2014:   Cây cũ 2013: Cây hiện tại 6/2014:   Nguồn: truonggiang.net