Tags: | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 15/08/2014 4:17 CH | Bình luận (1)
Đỗ quyên hoa tím phớt. Đã > 10 năm tuổi.   Nguồn: truonggiang.net
   
Đỗ quyên, đỗ quyên hoa trắng, đỗ quyên hoa hồng cánh kép, đỗ quyên hoa tím, đỗ quyên hoa đỏ, đỗ quyên hoa ly, đỗ quyên màu cá vàng, đỗ quyên hồng đào [Khác]