Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/06/2014 3:59 CH | Bình luận (1)

 

 

Đỗ quyên vườn nhà đang đợt nợ rộ. Xin chia sẻ với những người yêu hoa cùng thưởng thức Cool

 

 

 

Nguồn: truonggiang.net

Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 26/01/2013 5:37 CH | Bình luận (1)

Tùng số 1:

 

Tùng số 2:

 

Sam trái mini: