Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 14/06/2014 11:33 CH | Bình luận (1)

Cây hồng ngọc mai này mình đã trồng được gần 3 năm

 

Trước mình để cây ôm đá, sau này kiếm viên đá khác và cũng thay đổi lại dáng, nên mới để như hình trên.

 

Nguồn: truonggiang.net

Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/06/2014 8:09 SA | Bình luận (1)

Linh sam siêu rí sông Hinh 86:

 

Linh sam lá xoắn:

 

Sam núi

 

Nguồn: truonggiang.net