Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/06/2014 8:09 SA | Bình luận (1)

Linh sam siêu rí sông Hinh 86:

 

Linh sam lá xoắn:

 

Sam núi

 

Nguồn: truonggiang.net

 

 

Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/06/2014 3:59 CH | Bình luận (1)