Categories: Phong cách sống Posted by Sol on 01/04/2019 10:16 CH | Bình luận (2)

12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Thót bụng thở ra

Phình bụng thở vào

Hai vai bất động

Chân tay thả lỏng

Êm chậm sâu đều

Tập trung theo dõi

Luồng ra luồng vào

Bình thường qua mũi

Khi gấp qua mồm

Đứng ngồi hay nằm

Ở đâu cũng được

Lúc nào cũng được!