Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 11/03/2015 11:03 SA | Bình luận (1)

Mùa đỗ quyên 2015

Đỗ quyên màu hoa ly

Đỗ quyên hoa ly 2015

 

Đỗ quyên màu hoa tím

Đỗ quyên hoa tím 2015

 Đỗ quyên hoa trắng

Đỗ quyên hoa trắng 2015

 

Nguồn: truonggiang.net