Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 22/06/2014 9:54 SA | Bình luận (15)

Sam núi có nhiều loại, có loại có hoa, có loại có đậu trái với nhiều kích thước lá khác nhau.

Đây là một trong những cây sam núi cỡ nhỏ mình đã nuôi rất lâu. Cũng chưa rõ có trái không nữa Smile

 

Nguồn: truonggiang.net

Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 14/06/2014 11:33 CH | Bình luận (1)

Cây hồng ngọc mai này mình đã trồng được gần 3 năm

 

Trước mình để cây ôm đá, sau này kiếm viên đá khác và cũng thay đổi lại dáng, nên mới để như hình trên.

 

Nguồn: truonggiang.net

Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/06/2014 8:09 SA | Bình luận (1)

Linh sam siêu rí sông Hinh 86:

 

Linh sam lá xoắn:

 

Sam núi

 

Nguồn: truonggiang.net