Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 26/01/2013 5:37 CH | Bình luận (1)

Tùng số 1:

 

Tùng số 2:

 

Sam trái mini: