Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/05/2012 8:43 SA | Bình luận (0)

Mấy cây phôi sanh này thuộc giống Nam Điền. Chơi theo phong cách bonsai mini

 

 

Nguồn: truonggiang.net

Thêm bình luận

  Country flag


  • Bình luận
  • Xem trước
Loading