Tags: , , | Categories: Công nghệ thông tin Posted by arpittrainer on 03/05/2020 3:32 CH | Bình luận (1)
Intellipaat offers the industry recognized Big Data Course in Bangalore that combines corporate training, online training, and classroom training effectively to fulfill the educational demands of the students worldwide. Big Data is a term applied to innovations that encourage taking care of generously enormous datasets. So, if we talk about Introduction to Big Data then, these datasets are huge to such an extent that they can't be handled utilizing regular or conventional information preparing instruments. With this big data course training conducted by well-experienced trainers of Intellipaat, you can easily learn the components of the Hadoop ecosystem, such as Hadoop 2.7, HDFS, Yarn, MapReduce, Pig, Impala, Flume, HBase, Apache Spark, and more. Designed by well-trained industry experts, Big Data Course in Chennai is also popular as it provides in-depth knowledge on Hadoop Ecosystem tools and Big Data. We also offer real-time training on spark tutorial with case study-based projects that provide hands-on experience of the subject. To work these gigantic sets of data, there are dedicated platforms like Hadoop which are being specially designed to handle all kinds of massive data. And because data is everything in the present-day context, enrolling in the best Big Data online training would be your wisest move.
Admission in Bangalore Engineering Colleges .. . RV College of Engineering, Bangalore .. . MS Ramaiah Institute of Technology, Bangalore .. . PES University, Bangalore .. . BMS College of Engineering, Bangalore
Tags: , | Categories: Công nghệ thông tin Posted by Sol on 29/04/2017 1:05 CH | Bình luận (5)
Facebook hiện đang là một mạng xã hội thu hút số lượng người tham gia lớn nhất trên thế giới. Chỉ cần vài thao tác nhanh gọn, bạn có thể sở hữu những trang facebook cá nhân, trang fanpage, hay các nhóm chia sẻ. Mặc dù facebook cung cấp cho người dùng các công cụ quản trị rất tiện dụng, nhưng đôi khi chúng ta gặp phải một vài vấn đề nhỏ mà nếu không để ý bạn sẽ mất nhiều thời gian, đôi khi cảm thấy bực mình với những sự bất tiện đó. Bạn biết đấy, khi bạn tạo ta một tài khoản facebook, một nhóm hay một trang fanpage thì facebook tự động tạo ra cho bạn 1 mã gồm một chuỗi các chữ số rất dài dòng. Điều đó thực sự khó khăn trong việc ghi nhớ nó khi bạn cần truy cập vào. Bài viết này mong muốn chia sẻ với bạn các thay đổi tên fanpage facebook một cách nhanh nhất và ít thao tác nhất. Để tạo ra username hay còn gọi là tên ngắn gọn của fanpage, bạn truy cập vào phần About hay Thông tin cơ bản trên facebook. Bạn nhấp chuột vào chữ Create Page @Username. Chức năng này cho phép bạn tạo tên rút gọn. Yêu cầu của tên là chỉ có chữ hoặc số, kèm theo dấu chấm nếu bạn cần kí tự ngăn cách các nội dung. Độ tài của tên không vượt quá 50 kí tự. Bạn có thể gõ tên theo ý muốn, nếu tên đó chưa ai dùng facebook sẽ xác nhận với bạn, hoặc nếu trùng thì buộc bạn phải chọn tên khác. Có một vấn đề nhỏ phát sinh ở đây, với một số tên usernam mặc dù chưa ai dùng nhưng bạn không thể đăng ký được. Facebook hiển thị thông báo "This page isn't eligible to have a username". Thì bạn cần lưu ý. Chỉ admin của fanpage mới có quyền tạo hay thay đổi tên. Nếu admin tạo ra page không thể thực hiện được thì bạn hãy làm theo tip sau: + Bạn mời một bạn khác làm admin của page. + Sau đó bạn dùng admin này để đăng ký. Như vậy là việc đăng ký tên rút gọn page của bạn đã hoàn thành rồi. Từ bây giờ thay vì phải nhớ chuỗi số dài dòng, bạn chỉ cần nhớ tên page. Thật tiện lợi phải không?