Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/06/2014 3:59 CH | Bình luận (1)
   
Đỗ quyên, đỗ quyên hoa trắng, đỗ quyên hoa hồng cánh kép, đỗ quyên hoa tím, đỗ quyên hoa đỏ, đỗ quyên hoa ly, đỗ quyên màu cá vàng, đỗ quyên hồng đào [Khác]