Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/07/2012 9:57 SA | Bình luận (7)
Tùng cối, tùng tuyết, duyên tùng [Khác]